Speciālā pedagoģija

 

“Liels var kļūt katrs, jo katrs var kalpot. Lai kalpotu cilvēkiem nav obligāti jābūt augstākai izglītībai. Nav pareizi jāprot likt uzsvars uz vārdiem. Viss, kas vajadzīgs – sirds, kurā ir Dieva svētība un žēlastība.”

                                                                M. L. Kings

 

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi