Darbinieki

 Viduvējs skolotājs stāsta. Labs skolotājs izskaidro. Ļoti labs skolotājs demonstrē. Izcils skolotājs iedvesmo.” /W.A. Ward/

 

Administrācija

Skaidrīte Čerevko – direktore

Mairita Zolnere - direktores vietniece izglītības jomā 1.-9. klasei

 

Sākumskola

Anete Tumase - 1.a un 2.a klase

Liene Liepiņa - 3.a un 4.a, 4.b  klase

 

Speciālā pedagoģija

Astra Bitēna - 1.b un 2.b, 3.b klase

Skaidrīte Čerevko - 5.b, 6.b un 8.b klase

 

Pamatskola 

Linda Tarvida - 5.a klase

Inta Krauja - 6.a klase

Rita Kuzņecova - 7.a klase

Leo Vegners - 8.a klase

Evija Čerevko - 9.a klase

 

Skolotāji

Linda Tarvida-Latviešu valoda, literatūra

Tatjana Kolivanova-Angļu valoda

Žanna Leščenko-Krievu valoda 

Vilnis Bekmanis-Informātika

Leo Vegners-Matemātika

Inta Krauja-Bioloģia, dabaszinības

Inta Liepiņa-Fizika, ķīmija

Rita Kuzņecova-Vēsture, Latvijas un pasaules vēsture,kulturuloģija,sociālās zinības

Aija Melece-Mājturība (meitenēm)

Tatjana Timofejeva-Psiholoģija, Filozofija

Dace Rozīte- Žagariņa - Sports

Evija Čerevko - Mūzika

Nora Romana- Vizuālā māksla

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi