Pagarinātās dienas grupa

 PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS GRAFIKS MARTA MĒNESĪ

PIRMDIEN

13:15-16:00 Astra Bitēna (312) 

16:00-18:00 Žanna Leščenko(312)

OTRDIEN

14:00-18:00 Liene Liepiņa (304)

TREŠDIEN

13:15-16:00 Astra Bitēna (312)

16:00-18:00 Žanna Leščenko

CETURTDIEN

14:00-18:00 Liene Liepiņa(304)

PIEKTDIEN

14:00-17:00 Liene Liepiņa(304)

12:30-17:00 Astra Bitēna(312)

 

Pagarinātās dienas grupas maksa:

 • maksa par pilnu apmeklējumu 50,- EUR mēnesī

 • maksa par vienu stundu 2 EUR

 

Pagarinātās dienas grupas nodarbību plāns:

13:00 – 13:15 piereģistrēšanās

14:00 - 14:15 piereģistrēšanās

13:15 vai 14: 15 – 14:50 pastaiga svaigā gaisā

15:00 – 15:20 launags

15:30 – 16:30 mājas darbu pildīšana, lasīšana

16:40 - 18:00 brīvais laiks, atpūta

 

Pagarinātās grupas NOTEIKUMI skolēniem :

 1. Uzreiz pēc pēdējās mācību stundas ar smaidu ierasties klasē, kur notiek pagarinātā grupiņa un atzīmēties pie skolotājas.

 2. Visus darbiņus veikt tam paredzētajā laikā, pēc skolotājas sastādītā plāna.

 3. Iepazīstināt skolotāju ar veicamajiem mājas darbiem.

 4. Rūpīgi izplildīt mājās uzdoto.

 5. Izpildītos mājasdarbus parādīt skolotājai, lai viņa var pārbaudīt un uzslavēt.

 6. Uzvesties klusi un netraucēt citiem skolēniem, īpaši, kad tiek pildīti mājas darbi.

 7. Telpu atstāt tikai ar skolotājas atļauju

 8. Pēc sevis  vienmēr atstāt kārtīgu darba vietu un spēles nolikt vietā.

 9. Būlaipnam un draudzīgam pret pārējiem skolēniem.

 10. Klausīt skolotāju!

 

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi