Mācību maksa

 

2016./2017. mācību gadā pamatskolā „Harmonija” ir noteikta šāda mācību maksa:

  • mācību maksa mēnesī skolā - 150 EUR;

  • mācību maksa veicama par mēnesi uz priekšu līdz katra mēneša 10. datumam (piem.: 10. augustā par septembri);

  • ja skolā mācās divi vai vairāk bērni (no vienas ģimenes), mācību maksa mēnesī 130,- EUR par katru bērnu;
  • mācību maksa sadalīta uz visu gadu- 12 mēnešiem;

  • kopējā maksa par mācību gadu 1800,- EUR

  • ja mācību maksa tiek veikta par visu mācību gadu uzreiz, tad kopējā summa ir 1650,- EUR gadā (tiek piemērota atlaide);
"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi