Brīvlaiki

 

Izglītojamo brīvdienas 2016./2017. mācību gadā:

 

Rudens brīvdienas - no 24.10.2015. līdz 28.10.2015.

Ziemas brīvdienas - no 22.12.2015. līdz 04.01.2016.

Pavasara brīvdienas no 13.03.2016. līdz 17.03.2016.

Vasaras brīvdienas no 01.06.2016. līdz 31.08.2016.

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi