Skola

 

Vislabākais dzīvē ir bez maksas: nedalīts prieks, dvēselisks siltums, dzirdi smiekli, bezierunu mīlestība, sirdi sildoši apskāvieni.

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi