Dienas plānojums

 

Pirmsskolas grupu "Skudriņa" un „Sienāzītis” rotaļnodarbību plānojums nedēļai:

PIRMDIENA

 * Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

* Valodas attīstīšana

* Veidošana

OTRDIENA

* Mūzika 9.15

* Iepazīšanās ar dabu

* Zīmēšana

 

TREŠDIENA

* Matemātisko priekšstatu veidošana, sensorā attīstīšana

* Mūzika pl. 10.00

 

CETURTDIENA

* Runas attīstīšana, literatūra

* Rokdarbi

* Kustību attīstīšana

PIEKTDIENA

* Darbības ar priekšmetiem 

* Aplicēšana; konstruēšana 

* Kustību attīstīšana

 

 

 Pirmsskolas grupas „Taurenītis” rotaļnodarbību plānojums nedēļai:

PIRMDIENA

* Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

* Valodas attīstīšana

* Veidošana

OTRDIENA

* Matemātika

* Veidošana

* Mūzika

TREŠDIENA

* Rokdarbi/ Mājturība

* epazīstināšana ar dabu/ Eksperimenti

* Mūzika

CETURTDIENA

* Sports

* Literatūra

* Aplicēšana

 

PIEKTDIENA

* Sports

* Runas attīstība

* Zīmēšana

 

 

Pirmsskolas grupas „Bitīte” rotaļnodarbību plānojums nedēļai:

Pirmsskolas izglītības īstenošanā svarīga nozīme ir videi, bērna aktīvai darbībai un rotaļai. Realizējot programmu, galvenais līdzeklis ir rotaļa.

PIRMDIENA

* Bībeles nodarbība

* Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

* Konstruēšana

OTRDIENA

* Mūzika 9.15

* Iepazīšanās ar dabu

* Zīmēšana

 

TREŠDIENA

* Matemātisko priekšstatu veidošana, sensorā attīstīšana

* Mūzika pl. 10.00

 

CETURTDIENA

* Runas attīstīšana, literatūra

* Rokdarbi

* Kustību attīstīšana

PIEKTDIENA

* Darbības ar priekšmetiem 

* Aplicēšana; konstruēšana 

* Kustību attīstīšana

 

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi