Maksa

 

Maksa par izglītības pakalpojumu - 270 EUR/mēn. + 3,20 EUR/dienā (ēdināšana)

Rīgas pilsētā deklarētajiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 173,10 EUR apmērā.

Atlikušo summu 96.90 EUR vecākiem jāmaksā, neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita.

Citā pilsētā deklarētajiem pašvaldības finansējums, kā pašvaldība ir noteikusi.

 

Ēdināšanas maksa 3,20 EUR dienā par trīs ēdienreizēm. Ēdināšanas maksa tiek

iekasēta tikai par tām reizēm, kad bērns ēd.

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi