Dienas ritms

 

Pirmsskolas grupu "Skudriņa" un „Sienāzītis” dienas ritms:

7.30 – 8.45 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, individuālais darbs

8.45 – 9.05 Gatavošanās brokastīm, brokastis

9.05 – 9.15 Rīta aplis

9.15 – 10.30 Rotaļnodarbības

10.30 – 11.45 Gatavošanās pastaigai, pastaiga ārā

11.45 – 12.00 Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

12.00 – 13.00 Pusdienas, gatavošanās dienas miegam

13.00 – 15.00  Dienas miegs, atpūta

15.00 – 15.30 Celšanās, gatavošanās launagam, individuālais darbs

15.30 – 16.00 Launags

16.00 – 17.00 Rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai

17.00 – 19.00 Pastaiga, sagaidām vecākus

 

Pirmsskolas grupas „Taurenītis” dienas ritms:

7.30 – 8.45 Bērnu sagaidīšana

8.45 – 9.20 Brokastis

9.30 – 12.00 Aktīvās rotaļnodarbības:

 • Rīta vingrošana;

 • Ievirze un piesaiste dienas tēmai;

 • Rīta aplis, svētbrīdis;

 • Kopīgās un apakšgrupu rotaļnodarbības (atbilstošos laika apstākļos var notikt ārā);

 • Pastaiga;

 • Individuālais darbs.

12.00 – 12.30 Pusdienas

12.30 – 15.00 Dienas atpūta

15.00 – 16.40 Individuālās vai apakšgrupu nodarbības

15.30 – 16.00 Launags

16.40 – 18.30 Pastaiga, kopīgās aktivitātes, rotaļas un došanās mājās.

 

Pirmsskolas grupas „Bitīte” dienas ritms:

7.30 – 8.45 Bērnu sagaidīšana

8.45 – 9.20 Brokastis

9.30 – 12.00 Aktīvās rotaļnodarbības:

 • Rīta vingrošana;

 • Ievirze un piesaiste dienas tēmai;

 • Rīta aplis, svētbrīdis;

 • Kopīgās un apakšgrupu rotaļnodarbības (atbilstošos laika apstākļos var notikt ārā);

 • Pastaiga;

 • Individuālais darbs.

12.00 – 12.30 Pusdienas

12.30 – 15.00 Dienas atpūta

15.00 – 16.40 Individuālās vai apakšgrupu nodarbības

15.30 – 16.00 Launags

16.40 – 18.30 Pastaiga, kopīgās aktivitātes, rotaļas un došanās mājās.

 

 

 

 

 

 

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi