Pirmsskola

 

Bērns ir kā plastilīns - ja tu viņu veido siltām rokām, top dāvana kas ir par svētību ne tikai viņam pašam, bet pasaulei. Bērns ir kā plastilīns, ko lieki nekustēt un lieki nestindzināt. Nav svarīgi, vai viņš spēs klausīt, svarīgāk, lai sevi sadzirdēt viņš māk un arī pasaulei prot laikus pretī pagriezt kādreiz ausi.

Bērns ir kā plastilīns, kas visu dzīvi veidos pats, ja tu vien to ļausi.

 

Gunta Kraulere

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi