Pasākumu kalendārs 2016./2017. m.g.

1.SEMESTRIS

SEPTEMBRIS

1. septembris - zinību diena

29. septembris - "Rudens parāde" sākumskolēnu izstāde no rudens veltēm

 

OKTOBRIS

4. oktobris - kopīga ekskursija uz Latvijas nacionālo bibliotēku

17.-21. oktorbris - labo darbu nedēļa

18.oktobris - Radošā darbnīca 3.a un 4.a klasē

 

NOVEMBRIS

10. novembris - sporta diena pamatskolā

11. novembris - atceres pasākums par godu Lāčplēša dienai "Gaisma Latvijai"

17. novembris - svētku koncerts par godu Latvijas 98 dzimšanas dienai

 

DECEMBRIS

9.decembris - Radošā darbnīca "Piparkūkas danco"

16. decembris - Ziemassvētku tirdziņš

20.decembris - Svētku koncerts sākumskolai

21. decembris - Ziemasssvētku koncerts pamatskolā

 

JANVĀRIS

26.janvāris - intelektuālais maratons sākumskolai "Dzīvās idejas" 

27.janvāris - Sākumskola - Latvijas Dabas muzeja apmeklējums

30.janvāris - intelektuālais maratons pamatskolai"Dzīvās idejas" 

 

FEBRUĀRIS

2. februāris - 6.klasē valsts diagnosticējošais darbs - latviešu valodas mutvāru daļa

7.februāris - 3.klasē valsts diagnosticējošais darbs - latviešu valodas mutvārdu daļa

16februāris - 9.klasē diagnosticējošais darbs - dabas zinātnes rakstu daļa

17.februāris - "Draudzības diena" sākumskolā

21. februāris - 8.klasē valsts diagnosticējošais darbs - matemātika rakstu daļa

22. februāris - 6.klasē valsts diagnosticējošais darbs - latviešu valoda rakstu daļa

23.februāris - 3.klase valsts diagnosticējošais darbs - latviešu valoda rakstu daļa

28. februāris - 6.klasē valsts diagnosticējošais darbs - matemātika rakstu daļa

 

MARTS

1.marts - 3.klase valsts diagnosticējošais darbs - matemātikā

7.marts - 6.klase valsts diagnosticējošais darbs - dabas zinībās

 

13.-17.marts -pavasara brīvlaiks

 

APRĪLIS

10.-13.aprīlis - Projektu nedēļa

28.aprīlis - Darba svētku tirgus

 

MAIJS

12.maijs - Pēdējais zvans 9.klasei

15.maijs - ģimenes diena

17. maijs -9.klases eksāmens latviešu valodā - rakstu un mutvāru daļa

24. maijs - 9.klases eksāmens svešvalodā - rakstu un mutvāru daļa

30. maijs - 9.klases eksāmens matemātikā -  rakstu daļa

31.maijs - Mācību gada noslēgums

 

JŪNIJS

6. jūnijs - 9.klases eksāmens Latvijas vēsturē - rakstu daļa. 

9.klases izlaidums

 

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi