Pamatskola "Harmonija" gaida jūs

E. Birznieka-Upīša iela 12, Rīga, LV1050

Rakstiet mums

harmonija.skola@gmail.com

Zvaniet:

29577213- direktore Skaidrīte Čerevko

Rekvizīti

Pamatskola “HARMONIJA”

SIA “Privātskola Harmonija”

Reģ.Nr. PVN kods: 40003918905

E. Birznieka-Upīša iela 12, Rīga, LV1050

AS “Danske Banka”, MARALV22

LV12MARA2041000021086, LVL

 

"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi